In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • Eigenaar: de eigenaar van de website
  • Gebruik(en): alle denkbare handelingen
  • U: de gebruiker (bezoeker) van de website
  • De content: alle in de website aanwezige inhoud
  • Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te bekijken stemt u in met deze disclaimer.
  • De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
  • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen ervan op publieke toegankelijke plaatsen dient via dit formulier aan ons te worden verzocht.